You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 32(Từ ngày 8 tháng 4 năm2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019 )

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- Họp hội đồng đánh giá KĐCL

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (8/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 3  (9/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 4  (10/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (11/4/2019)

 

Dạy học

Họp hội đồng tự đánh giá KĐCL làm hồ sơ

Thứ 6  (12/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 7 (13/4/2019)

 

Dạy học

 

Chủ nhật(14/4/2019)