You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 34(Từ 22/4 đến 28/4/2019)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- Sinh hoạt tổ

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (22/4/2019)

 

Dạy học- Nạp Sáng kiến kinh nghiệm

Học thêm

Thứ 3  (23/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 4  (24/4/2019)

 

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (25/4/2019)

 

 Dạy học

Học thêm

Thứ 6  (26/4/2019)

 

Dạy học - Nạp tự đánh giá, thu hoạch BDTX cho tổ trưởng

Sinh hoạt tổ

Thứ 7            (27/4/2019)

 

Dạy học

 

Chủ nhật

(28/4/2019)