You are here:

Thông báo Lịch tập trung CB,GV, NV và học sinh

Email In PDF.

Trường THCS Tôn Quang Phiệt Thông báo với CB,GV, NV và học sinh toàn trường lịch tập trung CB,GV, NV và học sinh vào 7h sáng 1/8/2019

Vậy nhà trường yêu cầu toàn thể CB,GV, NV và học sinh có mặt đúng giờ
( Lưu ý cả học sinh lớp 6 mới tuyển sinh)
                     Ngày 10/7/2019
                        HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                       Nguyễn Thanh Nguyên