You are here:

Lịch công tác tuần

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH TUẦN 18 (Từ 24/12 đến 30/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 65
2 KẾ HOẠCH TUẦN 17( Từ 17 đến 23/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 47
3 KẾ HOẠCH TUẦN 16(Từ 10/12 đến 16/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 40
4 KẾ HOẠCH TUẦN 15(Từ 3/12 đến 9/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 45
5 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ 26/11- 2/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 49
6 KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 19/11 đến 25/11) Nguyễn Thanh Nguyên 86
7 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 12/11 đến 18/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 61
8 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 5/11 đến 11/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 59
9 KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ 29/10 đến 4/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 75
10 KẾ HOẠCH TUẦN 9 (Từ 22/10 đến 28/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 70
11 KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ 15/10 đến 21/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 64
12 KẾ HOẠCH TUẦN 7(Từ 8/10 đến 14/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 85
13 KẾ HOẠCH TUẦN 6 (Từ 1/10 đến 7/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 85
14 KẾ HOẠCH TUẦN 5 (Từ 24/9 đến 30/9/2018 Nguyễn Thanh Nguyên 99
15 KẾ HOẠCH TUẦN 4(Từ 17/9- 23/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 98
16 KẾ HOẠCH TUẦN 3 (Từ 10/9-16/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 105
17 KẾ HOẠCH TUẦN 2(Từ 3/9-9/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 92
18 KẾ HOẠCH TUẦN 1( Từ 27/8-2/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 111
19 KẾ HOẠCH TUẦN 30 Nguyễn Thanh Nguyên 118
20 KÉ HOẠCH TUẦN 29(Từ 19/3-25/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 144
21 KẾ HOẠCH TUẦN 27( Từ 5/3-11/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 177
22 KẾ HOẠCH TUẦN 26 (tỪ 26/2-4/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 126
23 KẾ HOẠCH TUẦN 24(Từ 5/2 -11/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 166
24 KẾ HOẠCH TUẦN 23 ( Từ 29/1- 4/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 171
25 KẾ HOẠCH TUẦN 22(Từ 22/1-28/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 249
26 KẾ HOẠCH TUẦN 21(Từ 15/1-21/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 205
27 KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Từ 1/1- 7/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 262
28 KẾ HOẠCH TUẦN 18(Từ 25/12- 31/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 187
29 KẾ HOẠCH TUẦN 17( từ 18-24/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 312
30 KẾ HOẠCH TUẦN 16( Từ 11/12 - 17/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 333
31 KẾ HOẠCH TUẦN 15(TỪ 4/12/10/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 364
32 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 335
33 KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 20/11-26/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 247
34 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 13/11- 19/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 258
35 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 6/11-12/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 229
36 KẾ HOẠCH TUẦN 10(30/10-5/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 231
37 KẾ HOẠC TUẦN 8(Từ 16/10-22/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 202
38 KẾ HOẠCH TUẦN 7( Từ 9/10- 15/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 241
39 KẾ HOẠCH TUẦN 6( Từ 2/10-8/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 288
40 KẾ HOẠCH TUẦN 5(Từ 25/9-1/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 260
41 KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ 18/9- 24/9/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 230
42 KẾ HOẠCH TUẦN 3 ( Từ 11/9- 17/9.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 250
43 KẾ HOẠCH TUẦN 1( Từ 28/8 đến 3/9/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 181
44 KẾ HOẠCH TUẦN 29(Từ ngày 13 tháng 3 năm2017 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 550
45 KẾ HOẠCH TUẦN 28(Từ ngày 6 tháng 3 năm2017 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 346
46 KẾ HOẠCH TUẦN 27(Từ ngày 27 tháng 2 năm2017 đến ngày 5 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 326
47 KẾ HOẠCH TUẦN 17 (Từ 1218/12/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 449
48 KẾ HOẠCH TUẦN 16 (Từ 5-11/12/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 392
49 KẾ HOẠCH TUẦN 15 (Từ 28-4/12/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 352
50 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ 21/11- 27/11/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 417

Trang 1 trong tổng số 3