You are here:

Lịch công tác tuần

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH TUẦN 34(Từ 22/4 đến 28/4/2019) Nguyễn Thanh Nguyên 230
2 KẾ HOẠCH TUẦN 32(Từ ngày 8 tháng 4 năm2019 đến ngày 14 tháng 4 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 104
3 KẾ HOẠCH TUẦN 31(Từ ngày 1 tháng 4 năm2019 đến ngày 7 tháng 4 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 86
4 KẾ HOẠCH TUẦN 29(Từ ngày 18 tháng 3 năm2019 đến ngày 24 tháng 3 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 155
5 KẾ HOẠCH TUẦN 28(Từ ngày 11 tháng 3 năm2019 đến ngày 17 tháng 3 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 131
6 KẾ HOẠCH TUẦN 27(Từ ngày 4 tháng 3 năm2019 đến ngày 10 tháng 3 năm 2019 ) Nguyễn Thanh Nguyên 85
7 KẾ HOẠCH TUẦN 26 (Từ 25/2/- 3/3/2019) Nguyễn Thanh Nguyên 92
8 KẾ HOẠCH TUẦN 25 (Từ 18/2 đến 24/2/2019) Nguyễn Thanh Nguyên 96
9 KẾ HOẠCH TUẦN 18 (Từ 24/12 đến 30/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 176
10 KẾ HOẠCH TUẦN 17( Từ 17 đến 23/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 144
11 KẾ HOẠCH TUẦN 16(Từ 10/12 đến 16/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 137
12 KẾ HOẠCH TUẦN 15(Từ 3/12 đến 9/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 130
13 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ 26/11- 2/12/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 145
14 KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 19/11 đến 25/11) Nguyễn Thanh Nguyên 179
15 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 12/11 đến 18/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 157
16 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 5/11 đến 11/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 169
17 KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ 29/10 đến 4/11/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 162
18 KẾ HOẠCH TUẦN 9 (Từ 22/10 đến 28/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 167
19 KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ 15/10 đến 21/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 152
20 KẾ HOẠCH TUẦN 7(Từ 8/10 đến 14/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 159
21 KẾ HOẠCH TUẦN 6 (Từ 1/10 đến 7/10/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 170
22 KẾ HOẠCH TUẦN 5 (Từ 24/9 đến 30/9/2018 Nguyễn Thanh Nguyên 177
23 KẾ HOẠCH TUẦN 4(Từ 17/9- 23/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 182
24 KẾ HOẠCH TUẦN 3 (Từ 10/9-16/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 190
25 KẾ HOẠCH TUẦN 2(Từ 3/9-9/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 173
26 KẾ HOẠCH TUẦN 1( Từ 27/8-2/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 194
27 KẾ HOẠCH TUẦN 30 Nguyễn Thanh Nguyên 181
28 KÉ HOẠCH TUẦN 29(Từ 19/3-25/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 212
29 KẾ HOẠCH TUẦN 27( Từ 5/3-11/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 244
30 KẾ HOẠCH TUẦN 26 (tỪ 26/2-4/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 181
31 KẾ HOẠCH TUẦN 24(Từ 5/2 -11/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 228
32 KẾ HOẠCH TUẦN 23 ( Từ 29/1- 4/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 249
33 KẾ HOẠCH TUẦN 22(Từ 22/1-28/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 326
34 KẾ HOẠCH TUẦN 21(Từ 15/1-21/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 282
35 KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Từ 1/1- 7/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 321
36 KẾ HOẠCH TUẦN 18(Từ 25/12- 31/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 260
37 KẾ HOẠCH TUẦN 17( từ 18-24/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 422
38 KẾ HOẠCH TUẦN 16( Từ 11/12 - 17/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 470
39 KẾ HOẠCH TUẦN 15(TỪ 4/12/10/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 497
40 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 477
41 KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 20/11-26/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 325
42 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 13/11- 19/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 323
43 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 6/11-12/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 302
44 KẾ HOẠCH TUẦN 10(30/10-5/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 313
45 KẾ HOẠC TUẦN 8(Từ 16/10-22/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 260
46 KẾ HOẠCH TUẦN 7( Từ 9/10- 15/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 320
47 KẾ HOẠCH TUẦN 6( Từ 2/10-8/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 357
48 KẾ HOẠCH TUẦN 5(Từ 25/9-1/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 336
49 KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ 18/9- 24/9/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 296
50 KẾ HOẠCH TUẦN 3 ( Từ 11/9- 17/9.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 324

Trang 1 trong tổng số 3