You are here:

Lịch công tác tuần

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH TUẦN 4(Từ 17/9- 23/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 16
2 KẾ HOẠCH TUẦN 3 (Từ 10/9-16/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 19
3 KẾ HOẠCH TUẦN 2(Từ 3/9-9/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 28
4 KẾ HOẠCH TUẦN 1( Từ 27/8-2/9/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 39
5 KẾ HOẠCH TUẦN 30 Nguyễn Thanh Nguyên 69
6 KÉ HOẠCH TUẦN 29(Từ 19/3-25/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 100
7 KẾ HOẠCH TUẦN 27( Từ 5/3-11/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 123
8 KẾ HOẠCH TUẦN 26 (tỪ 26/2-4/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 83
9 KẾ HOẠCH TUẦN 24(Từ 5/2 -11/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 121
10 KẾ HOẠCH TUẦN 23 ( Từ 29/1- 4/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 125
11 KẾ HOẠCH TUẦN 22(Từ 22/1-28/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 182
12 KẾ HOẠCH TUẦN 21(Từ 15/1-21/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 163
13 KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Từ 1/1- 7/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 215
14 KẾ HOẠCH TUẦN 18(Từ 25/12- 31/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 144
15 KẾ HOẠCH TUẦN 17( từ 18-24/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 230
16 KẾ HOẠCH TUẦN 16( Từ 11/12 - 17/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 258
17 KẾ HOẠCH TUẦN 15(TỪ 4/12/10/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 281
18 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 251
19 KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 20/11-26/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 205
20 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 13/11- 19/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 218
21 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 6/11-12/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 188
22 KẾ HOẠCH TUẦN 10(30/10-5/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 186
23 KẾ HOẠC TUẦN 8(Từ 16/10-22/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 163
24 KẾ HOẠCH TUẦN 7( Từ 9/10- 15/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 193
25 KẾ HOẠCH TUẦN 6( Từ 2/10-8/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 249
26 KẾ HOẠCH TUẦN 5(Từ 25/9-1/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 219
27 KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ 18/9- 24/9/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 195
28 KẾ HOẠCH TUẦN 3 ( Từ 11/9- 17/9.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 207
29 KẾ HOẠCH TUẦN 1( Từ 28/8 đến 3/9/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 143
30 KẾ HOẠCH TUẦN 29(Từ ngày 13 tháng 3 năm2017 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 504
31 KẾ HOẠCH TUẦN 28(Từ ngày 6 tháng 3 năm2017 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 307
32 KẾ HOẠCH TUẦN 27(Từ ngày 27 tháng 2 năm2017 đến ngày 5 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 280
33 KẾ HOẠCH TUẦN 17 (Từ 1218/12/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 407
34 KẾ HOẠCH TUẦN 16 (Từ 5-11/12/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 334
35 KẾ HOẠCH TUẦN 15 (Từ 28-4/12/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 319
36 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ 21/11- 27/11/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 379
37 KÊ HOẠCH TUẦN 13 (Từ 14/11- 20/11/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 356
38 KẾ HOẠCH TUẦN 11 (Từ 31/10- 6/11/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 364
39 KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ 24-30/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 364
40 KẾ HOẠCH TUẦN 9 (Từ 17/10- 23/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 349
41 KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ 10/10- 16/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 372
42 KẾ HOẠCH TUẦN 7 (Từ 3/10- 09/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 301
43 KẾ HOẠCH TUẦN 6 (Từ 26/9- 02/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 372
44 KẾ HOẠCH TUẦN 5 (Từ 19/9- 25/9/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 315
45 KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ 12/9- 18/9/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 337
46 KẾ HOẠCH TUẦN 2 (Từ 29/8- 04/9/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 281
47 KẾ HOẠCH TUẦN 4 ( từ 14/9 đến 20/9/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 615
48 KẾ HOẠCH TUẦN 17(Từ 15/12- 21/12/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 971
49 LỊCH THÁNG 12-2014 Nguyễn Thanh Nguyên 749
50 KẾ HOẠC TUẦN 13(Từ 17/11-23/11/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 918

Trang 1 trong tổng số 3