You are here:

Lịch công tác tuần

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 KẾ HOẠCH TUẦN 34 Nguyễn Thanh Nguyên 102
2 KẾ HOẠCH TUẦN 30 Nguyễn Thanh Nguyên 24
3 KÉ HOẠCH TUẦN 29(Từ 19/3-25/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 63
4 KẾ HOẠCH TUẦN 27( Từ 5/3-11/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 78
5 KẾ HOẠCH TUẦN 26 (tỪ 26/2-4/3/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 60
6 KẾ HOẠCH TUẦN 24(Từ 5/2 -11/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 93
7 KẾ HOẠCH TUẦN 23 ( Từ 29/1- 4/2/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 92
8 KẾ HOẠCH TUẦN 22(Từ 22/1-28/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 141
9 KẾ HOẠCH TUẦN 21(Từ 15/1-21/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 128
10 KẾ HOẠCH TUẦN 19 (Từ 1/1- 7/1/2018) Nguyễn Thanh Nguyên 181
11 KẾ HOẠCH TUẦN 18(Từ 25/12- 31/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 112
12 KẾ HOẠCH TUẦN 17( từ 18-24/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 160
13 KẾ HOẠCH TUẦN 16( Từ 11/12 - 17/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 182
14 KẾ HOẠCH TUẦN 15(TỪ 4/12/10/12/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 212
15 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ ngày 27 tháng 11 năm 2017 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 178
16 KẾ HOẠCH TUẦN 13(Từ 20/11-26/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 171
17 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 13/11- 19/11/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 190
18 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 6/11-12/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 156
19 KẾ HOẠCH TUẦN 10(30/10-5/11.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 157
20 KẾ HOẠC TUẦN 8(Từ 16/10-22/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 137
21 KẾ HOẠCH TUẦN 7( Từ 9/10- 15/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 160
22 KẾ HOẠCH TUẦN 6( Từ 2/10-8/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 216
23 KẾ HOẠCH TUẦN 5(Từ 25/9-1/10/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 189
24 KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ 18/9- 24/9/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 169
25 KẾ HOẠCH TUẦN 3 ( Từ 11/9- 17/9.2017) Nguyễn Thanh Nguyên 177
26 KẾ HOẠCH TUẦN 1( Từ 28/8 đến 3/9/2017) Nguyễn Thanh Nguyên 115
27 KẾ HOẠCH TUẦN 29(Từ ngày 13 tháng 3 năm2017 đến ngày 19 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 471
28 KẾ HOẠCH TUẦN 28(Từ ngày 6 tháng 3 năm2017 đến ngày 12 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 277
29 KẾ HOẠCH TUẦN 27(Từ ngày 27 tháng 2 năm2017 đến ngày 5 tháng 3 năm 2017 ) Nguyễn Thanh Nguyên 248
30 KẾ HOẠCH TUẦN 17 (Từ 1218/12/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 374
31 KẾ HOẠCH TUẦN 16 (Từ 5-11/12/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 303
32 KẾ HOẠCH TUẦN 15 (Từ 28-4/12/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 296
33 KẾ HOẠCH TUẦN 14(Từ 21/11- 27/11/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 346
34 KÊ HOẠCH TUẦN 13 (Từ 14/11- 20/11/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 332
35 KẾ HOẠCH TUẦN 11 (Từ 31/10- 6/11/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 329
36 KẾ HOẠCH TUẦN 10 (Từ 24-30/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 335
37 KẾ HOẠCH TUẦN 9 (Từ 17/10- 23/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 317
38 KẾ HOẠCH TUẦN 8 (Từ 10/10- 16/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 342
39 KẾ HOẠCH TUẦN 7 (Từ 3/10- 09/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 273
40 KẾ HOẠCH TUẦN 6 (Từ 26/9- 02/10/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 344
41 KẾ HOẠCH TUẦN 5 (Từ 19/9- 25/9/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 293
42 KẾ HOẠCH TUẦN 4 (Từ 12/9- 18/9/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 309
43 KẾ HOẠCH TUẦN 2 (Từ 29/8- 04/9/2016) Nguyễn Thanh Nguyên 258
44 KẾ HOẠCH TUẦN 4 ( từ 14/9 đến 20/9/2015) Nguyễn Thanh Nguyên 592
45 KẾ HOẠCH TUẦN 17(Từ 15/12- 21/12/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 945
46 LỊCH THÁNG 12-2014 Nguyễn Thanh Nguyên 725
47 KẾ HOẠC TUẦN 13(Từ 17/11-23/11/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 887
48 KẾ HOẠCH TUẦN 12(Từ 10/11-16/11/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 606
49 KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 3-9/11/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 828
50 KẾ HOẠCH TUẦN 10(Từ 27/10/ - 2/11/2014) Nguyễn Thanh Nguyên 598

Trang 1 trong tổng số 3