You are here:

Văn bản Phòng GD

Lọc tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015, GIẢI PHÁP NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 PHÒNG GD THANH CHƯƠNG 924
2 VB2105_Triển khai nhiệm vụ năm học 2014-2015 814
3 Kế hoạch chuyên môn tháng 10 năm 2014 804
4 CV278_Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD trung học năm học 2014-2015 615
5 CV335_Hướng dẫn thực hiện công tác KSCL năm học 2014-2015 1039