You are here:

KẾ HOẠCH TUẦN 4(Từ 17/9- 23/9/2018)

Email In PDF.

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

- Hội nghị Đảng bộ, hội nghị tổ

- Đại hội liên đội

Đọc thêm...

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 2 (thực hiện từ 04/9/2018)

Email In PDF.
Lần cập nhật cuối lúc Chủ nhật, 02 Tháng 9 2018 21:07 Đọc thêm...

Trang 1 trong tổng số 18