You are here:

KẾ HOẠCH THÁNG 8

Email In PDF.
Đọc thêm...

DANH SÁCH DỰ THI HSG KHỐI 9

Email In PDF.

1.      Lịch thi:

 + Sáng 20/8/2014: Thi các môn: Ngữ văn, Toán, Sinh học;

+ Chiều 20/8/2014: Thi các môn Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh;

+ Sáng 21/8/2014: Thi Các môn: Vật lý, Địa lý, GDCD.

2. Địa điểm thi: Trường THCS Thị trấn.

3.Danh sách SBD, phòng thi( xem tiếp)

Đọc thêm...

THÔNG BÁO HỌP HỘI ĐỒNG ĐỘT XUẤT

Email In PDF.

Theo đề nghị của phong GD&ĐT, phòng nội vụ

Nhà trường mời tất cả CB, GV, NV  đúng 14h ngày mai 16/8/2014

có mặt tại trường dự họp (Nhất thiết tất cả CB,GV,NV có mặt đầy đủ)

Trang 9 trong tổng số 19