You are here:

TIN TỨC

Kết quả thi olympic vật lý Tỉnh Nghệ An

Email In PDF.

Những Học sinh THCS Tôn Quang Phiệt đạt giải tại kỳ thi Olympic vật lý lớp 8 Tỉnh Nghệ An

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 16 Tháng 1 2012 20:06 Đọc thêm...

Kết quả thi học sinh giỏi vòng 2 và chọn đội tuyển thi Tỉnh

Email In PDF.
Đọc thêm...

Kết quả hội khỏe Phù Đổng Huyện 2011

Email In PDF.

VĐV trường THCS Tôn Quang Phiệt Đạt giải tại HKPĐ Huyện. Xin chúc mừng các em

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 31 Tháng 12 2011 17:42 Đọc thêm...

Kết quả thi 7 môn khối 9 vòng 1

Email In PDF.

Mời các Thầy, cô, các em xem kết quả thi vòng 1 các môn khối 9 còn lại

Đọc thêm...

Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Bằng đơn vị Văn hóa cấp Tổng Liên đoàn Việt Nam

Email In PDF.

 Sáng ngày 18/11/2011 Trường THCS Tôn Quang Phiệt long trọng tổ chức lễ kỷ niệm ngày

nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Bằng văn hóa cấp Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

Tới dự buổi lễ có các Đ/c Lê Quang Đạt Bí thư huyện ủy, các đ/c đại biểu liên đoàn LĐ Tỉnh,

đại biểu huyện ủy, UBND,Đại biểu liên đoàn LĐ Huyện, Công đoàn nghành, Phòng GD&ĐT .

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi lễ.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 23 Tháng 11 2011 21:41 Đọc thêm...

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ BẬC THCS NĂM HỌC 2011-2012

Email In PDF.

Mời các đồng chí cán bộ giáo viên theo dõi để thực hiện đúng nhiệm vụ chuyên môn của phòng GD&ĐT

UBND HUYỆN THANH CHƯƠNG                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: 04 /KH-PGD&ĐT                     Thanh chương, ngày 09  tháng 9  năm 2011               

  V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ

     Bậc THCS năm học 2011-2012      

         Kính gửi:   - Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở.

                    - Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp – Dạy nghề.

    Căn cứ Công văn số: 1597 /SGD&ĐT-GDTrH, ngày 31 tháng 8 năm 2011 của  Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, Phòng GD&ĐT Thanh Chương hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  năm học 2011-2012, bậc THCS như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tiếp tục triển khai sáng tạo, có hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ chính trị gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực”.

          2. Phát huy kết quả thực hiện cuộc vận động “Hai không”, đưa hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục. Tổ chức nghiêm túc, an toàn các kỳ thi (Thi học sinh giỏi các cấp, thi kiểm định chất lượng, thi tuyển sinh vào lớp 10, thi nghề phổ thông). Tổ chức tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi, Hội khỏe Phù Đổng các cấp.

          3. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục:

3.1. Tổ chức thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông theo hướng dẫn điều chỉnh của Bộ. Chú trọng thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị sống, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật trong các môn học và các hoạt động giáo dục.

3.2. Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hóa trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông.

3.3. Tiếp tục tăng cường kỷ cương nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, xếp loại ở các, trường THCS, trung t©m KTTH-HN.

3.4. Tích cực chuẩn bị và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch tham gia Chương trình quốc tế đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông (PISA).

4. Tiếp tục đổi mới quản lý giáo dục trung học theo hướng tăng cường phân cấp quản lí và giao quyền chủ động cho các nhà trường; nâng cao năng lực của các cơ quan quản lí giáo dục.

5. Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên THCS thông qua các hoạt động tập huấn, sinh hoạt chuyên môn, kiểm tra, thanh tra, chú trọng công tác tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ, giáo viên.

6. Tiếp tục Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng  trường Tôn Quang Phiệt thành trường trọng điểm, Kế hoạch dạy học ngoại ngữ  giai đoạn 2011 – 2020.

7. Củng cố kết quả phổ cập giáo dục THCS, triển khai công tác phổ cập giáo dục  bậc trung học.

8. Xây dựng cơ sở vật chất và đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định 2100/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2011, ban hành kèm theo đề án “Đẩy mạnh xấy dựng trường chuẩn quốc gia, gắn chương trình kiên cố hóa trường học, giai đoạn 2011-2015”.

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I.  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận  động và phong trào thi đua

1. Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, phù hợp với đặc điểm của cấp học và điều kiện từng địa phương, từng cơ sở trường học. Thực hiện phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và phong trào thi đua, nhằm động viên nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Các trường THCS, trung tâm KTTH-HN cần gắn việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua với các nội dung sau:

- Việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục. Đảm bảo không để xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo trong cán bộ, giáo viên, nhân viên;  không có học sinh vi phạm pháp luật, giảm thiểu học sinh vi phạm nội quy, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.

- Chủ động hạn chế học sinh bỏ học. Các nhà trường cần nắm chắc số học sinh có nguy cơ bỏ học để có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời.

- Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể và gia đình để đảm bảo ba đủ (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở) cho học sinh và điều kiện để học sinh được “an toàn đến trường”.

-  Quan tâm xây dựng văn hóa nhà trường, chú trọng quy tắc ứng xử văn hóa, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, giáo dục kỹ năng sống, củng cố kỷ cương nền nếp, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường. Phấn  đấu xây dựng Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch.

2. Chủ động, sáng tạo đổi mới phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức và tham gia các hội thi năng khiếu, tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới. Khuyến khích phát triển “ Văn hóa Đọc” cho học sinh; tổ chức “Ngày hội Đọc” trong nhà trường, ở địa phương.

3. Tổ chức tốt hoạt động sinh hoạt tập thể trong tuần đầu năm học mới, nhất là các lớp đầu cấp, nhằm giúp học sinh có hiểu biết nhất định về truyền thống nhà trường (các nhà trường cần phát huy chức năng của phòng truyền thống), tạo điều kiện đê học sinh được làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, phương pháp dạy học, điều kiện học tập và sinh hoạt ở nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả.

4. Các nhà trường cố gắng phân công giáo viên làm công tác tư vấn và tổ chức công tác tư vấn cho học sinh. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

5. Tổ chức tốt hội thi tìm hiểu an toàn giao thông cho học sinh THCS theo công văn hướng dẫn số: 226/CV-PGD&ĐT ngày 29 tháng 8 năm 2011, cấp huyện tổ chức vào ngày 14 tháng 9 năm 2011.

6. Tổ chức tốt lễ ra trường cho học sinh cuối cấp vào cuối năm học. Định hướng cho học sinh có các hoạt động và thái độ ứng xử lành mạnh, văn hóa với nhà trường, với thầy cô, với bè bạn.

II. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục.

Các nhà trường phải thực hiện nghiêm túc việc triển khai dạy học đầy đủ nội dung , chương trình giáo dục cấp THCS. Thực hiện đổi mới “cách dạy- cách học”, đổi mới kiểm tra đánh giá, bám sát chuẩn kiến thức - kỹ năng.

1.1 Thực hiện kế hoạch giáo dục:

 Về thời gian: Thực hiện theo Quyết định số 2133/2011/QĐ-UBND.VX ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh Nghệ An.

 Về chương trình: Thực hiện hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Căn cứ vào kế hoạch dạy học, chương trình chi tiết của Sở GD&ĐT, các trường chủ động xây dựng phân phối chương trình kết hợp cả nội dung dạy học tự chọn, thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện từng trường trên cơ sở đảm bảo thời điểm kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất trong toàn huyện, phù hợp khung thời gian, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kỳ. Nếu trường có điều chỉnh phải trình phòng GD&ĐT thẩm định, phòng GD&ĐT trình giám đốc Sở GD&ĐT phê duyệt phân phối chương trình của các trường THCS.

1.2 Tăng cường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày

          Thực hiện theo Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010 về việc Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học, các trường có đủ điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, huy động được nguồn kinh phí có thể bố trí dạy học 2 buổi/ngày hoặc trên 6 buổi/tuần nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lí, giáo dục học sinh; hạn chế tình trạng dạy thêm – học thêm không đúng quy định ở các nhà trường; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Trong đó cần tập trung vào các nội dung: phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; giãn thời gian đối với các bài dài, khó dưới sự hướng dẫn của giáo viên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.

          Các trường THCS có đủ điều kiện thực hiện dạy 2buổi/ngày trực tiếp duyệt kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, nội dung dạy học, các hoạt động giáo dục và chỉ đạo thực hiện tại phòng GD&ĐT trong tháng 9 năm 2011, cuối học kỳ I và cuối năm học báo cáo về phòng GD&ĐT.

          1.3 Thực hiện chương trình dạy học tự chọn

 Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2692/SGD&ĐT-GDTrH ngày 16/12/2010 của Sở GD&ĐT. Hiệu trưởng các trường THCS lập kế hoạch dạy học tự chọn (chọn môn học, ấn định số tiết/ tuần cho từng môn, tên bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kỳ, trực tiếp duyệt kế hoạch với bộ phận chuyên môn THCS trong tháng 9 ( thời gian cụ thể sẽ thông báo sau) để Phòng tổng hợp kế hoạch dạy học tự chọn của cấp THCS trên phạm vi toàn huyện.

Các trường THCS  đã có phòng và máy vi tính, có  giáo viên dạy tin học cần bố trí dạy môn Tin học theo chương trình, nội dung đã qui định của các lớp THCS. Những trường có đủ giáo viên ngoại ngữ và CSVC có thể tổ chức dạy Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp). Bố trí dạy chủ đề tự chọn phải hợp lý, tránh tình trạng thừa giáo viên môn nào thì bố trí môn đó dạy chủ đề tự chọn

1.4.Tổ chức dạy học ngoại ngữ

 Tiếp tục thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS. Tổ chức các hoạt động: Hội thi nói các môn ngoại ngữ; khuyến khích học sinh sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp, nhằm tăng cường các kỹ năng, nhất là kỹ năng nghe – nói của học sinh. Tăng cường thời lượng và nâng cao chất lượng sinh hoạt “Câu lạc bộ” cấp trường.

1.4.1. Đối với môn tiếng Anh.

           Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020 ban hành theo Quyết định số 5600/QĐ-UBND.VX của UBND tỉnh Nghệ An, phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch dạy và học Ngoại ngữ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2020. Trong đó tập trung vào các nội dung sau:

          -  Chuẩn bị đội ngũ để thực hiện chương trình thí điểm khối 6 vào năm 2012-2013. (Những giáo viên được cấp chứng chỉ Tếng Anh qua các đợt thi sát hạch do tỉnh tổ chức mới bố trí dạy chương trình Tiếng Anh thí điểm.)

          Từng bước đầu tư trang bị phòng học Ngoại ngữ, mua sắm thiết bị dạy học; tiếp tục tổ chức rà soát, cử giáo viên đi bồi dưỡng khảo sát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ theo yêu cầu của Kế hoạch dạy và học ngoại ngữ của tỉnh.

          1.4.2. Đối với môn Tiếng Pháp.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 4113/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt Kế hoạch giáo dục áp dụng cho Chương trình song ngữ tiếng Pháp và môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2 và Công văn số 3034/BGDĐT-GDTrH ngày 01/6/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện Chương trình song ngữ tiếng Pháp.

1.5 Thực hiện các hoạt động giáo dục.

Giáo viên được phân công thực hiện Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được tính giờ dạy như các môn học; việc tham gia điều hành các hoạt động giáo dục tập thể thuộc nhiệm vụ quản lí của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng  và giáo viên chủ nhiệm lớp, không tính là giờ dạy học.

1.5.1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

          Thực hiện đủ các chủ đề qui định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung Hoạt động ngoài giờ lên lớp vào môn giáo dục công dân (các lớp 6,7,8,9) ở các chủ đề đạo đức và pháp luật.

1.5.2. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp.

Thời lượng hoạt động giáo dục hướng nghiệp được bố trí 9 tiết/năm học, trong đó có sự tích hợp như sau

- Lớp 9: Tích hợp vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở 2 chủ điểm:

 (1) “Truyền thống nhà trường” chủ điểm tháng 9;

  (2) “Tiến bước lên Đoàn” chủ điểm tháng 3.

1.5.3. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông.

- Tổ chức dạy học nghề phổ thông:

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại  công văn số 8608/BGĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GD&ĐT, công văn số 2159/SGD&ĐT-GDTrH ngày 20/10/2010 và công văn số 890/SGD&ĐT-GDTrH ngày 18/5/2011 của Sở GD&ĐT. Các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch dạy học nghề phổ thông đã được phê duyệt. Thời điểm hoàn thành chương trình giáo dục nghề phổ thông là 15/3/2012.

Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp-Hướng nghiệp tích cực đổi mới trang thiết bị, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, phối hợp với các trường THCS trên địa bàn để tổ chức dạy và học nghề cho học sinh khi có nhu cầu.

- Thi cấp chứng chỉ nghề phổ thông:

Tiếp thục thực hiện theo Công văn số 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về Hướng dẫn thi và cấp Giấy chứng nhận Nghề phổ thông, tổ chức thi và cấp chứng chỉ nghề phổ thông vào cuối tháng 3 năm 2012.

1.5.4. Thực hiện các nội dung địa phương.

Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008

1.5.5. Thực hiện tích hợp một số nội dung môn học và các hoạt động giáo dục.

Tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên trong cấ môn học theo hướng dẫn của Bộ.

1.6. Tổ chức tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch 59/KH-UB ngày 15/01/2007 của UBND huyện Thanh Chương, xây dựng đề án củng cố và phát triển trường THCS Tôn Quang Phiệt thành trường trọng điểm chất lượng cao giai đoạn 2011-2015. Lãnh đạo và giáo viên nhà trường cần tích cực đổi mới công tác quản lý, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, không ngừng đổi mới phương pháp dạy học; học sinh cần chủ động, sáng tạo, tích cực  rèn luyện khả năng tự học hơn nữa để không ngừng nâng cao chất lượng mọi mặt đáp ứng yêu cầu của một trường trọng điểm chất lượng cao và ngang tầm với các trường trọng điểm chất lượng cao trong tỉnh. Cần thật sự phấn đấu để giáo viên, học sinh của nhà trường phải trở thành nòng cốt trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi (GVDG), học sinh giỏi (HSG) các cấp và các hoạt động chuyên môn khác. 

1.7. Tổ chức các hội thi theo môn học: Olympic Vật lí khối 8; Olympic tiếng Anh trên Internet, giải toán trên Internet; thi giáo viên dạy giỏi; thi đồ dùng dạy học tự làm; thi học sinh giỏi khối 9, thi kiểm định chất lượng mũi nhọn khối 6,7,8; thi kiểm định chất lượng đại trà khối 6,7,8,9.

2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá

2.1 Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

 Tiếp tục thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học” đối với từng cấp học theo Thông báo số 117/TB-BGDĐT ngày 26/02/2009 của Bộ GDĐT; Tổ chức sơ kết một năm xây dựng Mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả; rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình này trong các trường THCS.

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học triệt để hơn, sâu rộng hơn đến từng cán bộ quản lí, giáo viên. Các trường THCS căn cứ vào những yêu cầu về đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng kế hoạch cụ thể, đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên để đảm bảo thực hiện có hiệu quả.

 Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình giảng dạy, xây dựng ma trận đề kiểm tra, nội dung dạy học tự chọn.

Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, công tác tự bồi dưỡng, đúc rút sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của mỗi giáo viên.

Giáo viên cần nghiên cứu kỹ hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT, bám sát chuẩn kiến thức – kỹ năng để chủ động thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lí hoạt động của giáo viên và học sinh, xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với các đối tượng, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải, chống dạy học thuần túy theo lối đọc-chép. Trong quá trình tổ chức dạy học cần dạy học sát đối tượng, trình độ nhận thức của học sinh; chú ý bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh; tổ chức cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm một cách hợp lí; chú trọng hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng một cách hợp lí, hiệu quả các thiết bị, thí nghiệm, phương tiện nghe nhìn; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh; chú trọng liên hệ thực tế phù hợp với nội dung bài học.

Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

           2.2. Tăng cường đổi mới  kiểm tra, đánh giá

a) Thực hiện đúng quy định của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, ban hành theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/10/2006 và sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 15/9/2008 của Bộ GDĐT; đảm bảo đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

Thực hiện đánh giá bằng nhận xét (không đánh giá bằng cho điểm) đối với các môn Mĩ thuật, Âm nhạc , Thể dục.

Đối với môn Giáo dục công dân, cần kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về kiến thức và kỹ năng với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.

b) Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lí hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan giữa các bài kiểm tra (không kết hợp hình thức tự luận và trắc nghiệm trong 1 bài kiểm tra ), tỷ lệ số bài kiểm tra trắc nghiệm và số bài kiểm tra tự luận tùy thuộc vào đặc trưng của bộ môn; lấy chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông làm cơ sở để kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, đảm bảo khách quan thống nhất, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình.

Thực hiện biên soạn đề kiểm tra theo hướng dẫn tại công văn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn tại Công văn số 252/SGD&ĐT-GDTrH ngày 21/2/2011 của Sở GD&ĐT. Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kỹ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng với các cấp độ tư duy : nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các qui định về biên soạn đề kiểm tra, tổ chức kiểm tra và việc chấm, trả bài cho học sinh. Đề kiểm tra định kỳ trở lên phải có ma trận chung cho các lớp trong khối, có đáp án chi tiết, chấm bài kiểm tra phải có lời nhận xét cụ thể.

c) Đối với các môn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí cần tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng đặt câu hỏi mở, yêu cầu học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng đã được học, hạn chế học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học.

d) Chuẩn bị để  tổ chức  thi nói đối với bộ môn ngoại ngữ, thi thực hành đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học trong kì thi học sinh giỏi các cấp.

e) Tiếp tục thực hiện xây dựng "Nguồn học liệu mở" (thư viện) câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài dạy, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của Phòng GDĐT và các trường học để giáo viên và học sinh có thể tham khảo.

h) Các trường cần có sự phân tích kết quả các kỳ thi (tuyển sinh vào lớp 10, thi kiểm định chất lượng; thi học sinh giỏi) để rút kinh nghiệm trong tổ chức dạy học, thực hiện kiểm tra đánh giá.Chú trọng công tác bồi dưỡng, phụ đạo, tổ chức tốt công tác ôn tập hệ thống hóa kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh.

k) Gắn kết quả thi kiểm định chất lượng đại trà học sinh khối 9 với việc xét tốt nghiệp THCS ở các đơn vị, các trường cần chú trọng công tác hướng nghiệp, góp phần giúp học sinh có sự lựa chọn phù hợp sau khi hoàn thành chương trình THCS, đảm bảo tốt sự phân luồng học sinh sau THCS.

2.3. Tổ chức các kỳ thi

a) Thi kiểm định chất lượng đại trà:

* Đối với học sinh khối 8 và 9: Phòng sẽ tổ chức thi 04 môn gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và môn thứ tư (trong đó môn thứ tư được bốc thăm trước 15 ngày khi diễn ra  kỳ thi);

* Đối với học sinh khối 6 và 7: Tổ chức thi 03 môn bao gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ

+ Coi thi: tại mỗi trường THCS thành lập 1 Hội đồng coi thi, danh sách phòng thi mỗi khối được xếp thứ tự theo bảng chữ cái trong phần mềm Quản lý nhà trường. Lãnh đạo Hội đồng và giáo viên coi thi được điều động chéo cụm.

+ Chấm thi: Số lượng bài thi tổ chức chấm tại phòng: Toàn bộ bài thi 04 môn của khối 9 và mỗi trường 1 phòng/1 môn đối với bài thi khối 6,7,8.

Tổ chức chấm thi: Chia thành 5 Hội đồng, địa điểm đặt tại 5 cụm.

Phòng Giáo dục và đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức ra đề, làm phách và chấm thi.

+ Thời điểm thi: cuối học kỳ I và cuối năm học.

+ Kinh phí:

- Kinh phí ra đề, làm phách và chấm thi: Được trích từ ngân sách giao dự toán đầu năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Chế độ cho Hội đồng và ấn phẩm coi thi: Các trường THCS trích kinh phí dạy học để chi trả cho CBQL, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

b) Kỳ thi chọn HSG lớp 9: Phòng sẽ tổ chức thi 2 vòng:

          + Vòng 1 để tuyển chọn những em có đủ điều kiện dự thi vòng 2.

          + Vòng 2 để công nhận HSG cấp huyện kết hợp chọn đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh.

Môn thi: Phòng sẽ tổ chức thi 9 môn chia làm 3 nhóm:

-         Nhóm 1: Ngữ Văn, Toán,

-         Nhóm 2: Hoá học, Lịch sử, Ngoại ngữ ( Tiếng Anh, Tiếng Pháp ).

-         Nhóm 3: Vật lý, Địa lý, GDCD, Sinh học.

Tỷ lệ dự thi: từ 3% đến 5% tổng số học sinh của khối/ môn.

Dự kiến thời gian thi

- Vòng 1: Cuối tháng 9/2011 đối với 2 môn Toán và Ngữ Văn; tháng 11/2011 đối với các môn còn lại

- Vòng 2: Cuối tháng 10/2011 đối với 2 môn Toán và Ngữ Văn ; Tháng 12/ 2011 đối với các môn còn lại.

Bồi dưỡng đội tuyển dự thi HSG cấp tỉnh đối với 2 môn Toán và Ngữ Văn được thực hiện sớm hơn năm học trước.

c) Kỳ thi kiểm định chất lượng mũi nhọn các khối 6,7,8

          + Phòng tổ chức thi 3 môn: đối với học sinh khối 6, 7;  khối 8 học sinh dự thi 09 môn:  Ngữ Văn, Toán , Sinh học; Hóa học, Lịch Sử, Ngoại ngữ; Vật lý, Địa lý, GDCD. Nhóm môn được phân chia như năm học 2010-2011.

+ Tỷ lệ dự thi: 6% đến 10% học sinh toàn đối với khối 6,7;

                         3% đến 5% học sinh toàn đối với khối 8;

+ Thời gian tổ chức thi: Dự kiến vào tháng 4 năm 2011.

+ Kinh phí:

- Kinh phí ra đề, làm phách và chấm thi: Được trích từ ngân sách giao dự toán đầu năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Chế độ cho Hội đồng và ấn phẩm coi thi: Các trường THCS trích kinh phí dạy học để chi trả cho CBQL, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi.

          d) Thi Olympic tiếng Anh trên Internet, giải toán trên Internet, Olympic Vật lí khối 8 thực hiện theo quy chế của Bộ GD&ĐT và hướng dẫn cuả Sở GD&ĐT hiện hành.

Tỷ lệ công nhận HSG huyện và kiểm định chất lượng mũi nhọn không quá 60% số lượng tham gia dự thi. Phòng sẽ hạ điểm chuẩn HSG cấp huyện (vòng 1 và vòng 2) cho học sinh trường THCS Kim Lâm và THCS Hương Tiến với mức 01 điểm. 

 

III. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; chú trọng đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia.

1.  Về  xây dựng cơ sở vật chất trường học

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác để tăng cường trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong các nhà trường. Quan tâm xây dựng phòng lớp học, phòng học bộ môn và mua sắm thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa. Các nhà trường cần bám sát tiêu chuẩn về phòng học bộ môn được  ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ GD&ĐT để tiến hành xây dựng, cải tạo và qui định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010 của Bộ GD&ĐT để mua sắm. Các trường chỉ đạo giáo viên tăng cường sử dụng hợp lí, khai thác tối đa hiệu năng của phòng học bộ môn, thiết bị, phương tiện dạy học. Khuyến khích động viên giáo viên tự làm thiết bị dạy học. Tổ chức hội thi thí nghiệm - thực hành cho học sinh, hội thi tự làm và sử dụng thiết bị dạy học cho giáo viên. Từng bước trang bị bàn ghế theo đúng tiêu chuẩn được qui định của Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.

 Tại 11 trường đã đạt chẩn quốc gia: THCS Tôn Quang Phiệt, THCS Thị Trấn, THCS Cát Văn, THCS Đồng Văn, THCS Thanh Mỹ, THCS Thanh Thịnh, THCS Thanh Tiên, THCS Thanh Lĩnh, THCS ngọc Sơn, THCS Thanh Khê, THCS Thanh Lương cần tăng cường đầu tư mua sắm trang thiết bị để mở rộng qui mô việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm từng bước đảm bảo và nâng dần chất lượng giáo dục.

Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo Quy định về vệ sinh trường học ban hành kèm theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế và các tiêu chí cụ thể đã xác định tại công văn hướng dẫn đánh giá phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

2. Về  xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Tất cả các trường THCS chưa đạt chuẩn đều phải xây dựng Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Căn cứ vào Quy chế công nhận trường đạt chuẩn qốc gia được ban hành theo Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT, căn cứ đề án “Đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia, gắn với chương trình kiên cố hóa  trường học, giai đoạn 2011-2015” của UBND huyện Thanh Chương để xác định những tiêu chí đã đạt, những tiêu chí chưa đạt, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp, lộ trình phấn đấu để đạt chuẩn. Các đơn vị cần chủ động tham m­ưu cho chính quyền địa phương, để có sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả giúp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia tại các trường THCS: Thanh Phong, Thanh Dương, Thanh An đảm bảo cả số lượng và chất lượng; các trường chủ động và làm tốt công tác tự kiểm tra theo tiêu chí tại thông tư 06/2010/TT-BGDĐT. Các đơn vị cần tham m­ưu cho chính quyền địa phương, chọn khâu yếu nhất, chỉ đạo sâu sát, tháo gỡ những khó khăn, xây dựng đạt các chỉ tiêu đề ra. Phòng sẽ có kế hoạch kiểm tra tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia của các đơn vị đợt 1 vào tháng 11/2011, đợt 2 vào tháng 2/2011.

Các trường THCS đã được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cần đầu tư tu bổ cơ sở vật chất (chú trọng phòng học bộ môn), tăng cường trang thiết bị, đổi mới công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học để  nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện, đảm bảo đạt vững chắc các tiêu chí khi được tổ chức kiểm tra công nhận lại.                          

Phòng GD&ĐT chủ động tham mưu cho UBND các huyện, thành phố, thị xã  tiếp tục chỉ đạo, xây dựng chính sách hỗ trợ, đầu tư nguồn lực để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn.

IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui chế, qui định của ngành; ddayr mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”

 2. Các trường cần chủ động bố trí sắp xếp đội ngũ, tham mưu đề xuất  để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mỹ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, Giáo dục quốc phòng - an ninh, cán bộ tư vấn trường học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Phân công nhiệm vụ phù hợp với chuyên môn được đào tạo. Với những môn chưa có giáo viên, cần bố trí các giáo viên có chuyên môn gần và đã được bồi dưỡng, tập huấn về chương trình dạy học được phân công.

3. Tiếp tục triển khai đến từng cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên các nội dung tập huấn, bồi dưỡng mà Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT đã triển khai trong thời gian qua và trong năm học 2011-2012, chỉ đạo thực hiện trong công tác quản lí và hoạt động dạy học ở các đơn vị. Các trường xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên (bồi dưỡng thường xuyên, đào tạo nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cốt cán,…). Chú trọng việc bồi dưỡng để nâng cao mức độ đạt chuẩn cho cán bộ quản lí theo chuẩn hiệu trưởng và cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Tăng cường bồi dưỡng kỹ năng làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp; bồi dưỡng năng lực cho hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà trường.

4. Tăng cường hiệu quả hoạt động của tổ chuyên môn trong việc tổ chức thực hiện chương trình, nội dung dạy học, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáoviên. Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

5. Tổ chức thi và xét đặc cách giáo viên dạy giỏi.

Việc tổ chức thi chọn GVDG được thực hiện theo “Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên” được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010. Các trường cần chú ý các nội dung sau:

+ Thi GVDG cấp trường: Tất cả các trường phải tổ chức thi GVDG cấp trường, những môn có số lượng giáo viên tham gia quá ít các trường có thể liên kết, phối hợp để tổ chức, và tuân thủ các quy định trong Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi dành cho Hội thi cấp trường. Căn cứ vào kết quả thi GVDG cấp trường, Hiệu trưởng chọn đội tuyển tham dự thi GVDG cấp huyện.

+ Thi GVDG cấp huyện:

Năm học 2011 – 2012, Phòng sẽ tổ chức thi theo Nhóm 2 gồm các môn như sau: Ngữ Văn, Toán, Hóa học, Vật lý, Địa lý, GDCD, Ngoại ngữ.

+ Đối tượng dự thi: Giáo viên trong đội tuyển các môn thuộc nhóm 2

+ Hồ sơ đăng ký dự thi:

- Danh sách giáo viên đăng ký dự thi ( mẫu danh sách, thời gian gửi và địa chỉ e-mail nhận Phòng sẽ có thông báo riêng).

- Tóm tắt thành tích cá nhân của các giáo viên tham dự Hội thi (có xác nhận của Hiệu trưởng);

- Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của các giáo viên tham dự Hội thi.

  Hồ sơ được gửi về Ban Tổ chức Hội thi (qua bộ phận chuyên môn THCS) vào đầu tháng 10 năm 2011.

+ Nội dung, thời gian thi:

Nội dung 1: Chấm SKKN ( báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) được tổ chức vào tháng 10 năm 2011.

Lưu ý: Đối với các SKKN (báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng) đã được Phòng xếp bậc 3 ( trong 4 năm học gần nhất năm tổ chức thi) thì sẽ được sử dụng kết quả đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10.

Nội dung 2: Thi lý thuyết cho những giáo viên có SKKN đạt từ 6 điểm trở lên và được tổ chức vào tháng 11 năm 2011.

Nội dung 3: Thi thực hành cho những giáo viên có bài thi lý thuyết đạt từ 8/10 điểm trở lên và được tổ chức thành 3 đợt; thời gian, địa điểm Phòng sẽ có thông báo sau.

+ Đặc cách GVDG: Phòng sẽ đặc cách GVDG cho những giáo viên đủ các điều kiện sau:

          - Có tên trong danh sách đăng ký đặc cách của nhà trường.

          - Đang trong thời gian được công nhận GVDG chu kỳ 2010-2012; 2009-2012.

          - Có học sinh giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên (do giáo viên dạy và bồi dưỡng).

Lưu ý:

- Nếu giáo viên có học sinh được công nhận là học sinh giỏi trong kỳ thi giải toán trên Internet, Tiếng Anh trên Internet, Olympic Vật lý, Hội khỏe phù đổng các cấp vẫn được tính như học sinh giỏi các môn học khác.

-  Đối với những giáo viên đang trong chu kỳ được công nhận GVDG nếu đăng ký tham gia dự thi mà không đủ điều kiện để công nhận GVDG tại lần thi đó thì sẽ không được hưởng quyền lợi đặc cách.

V. Thực hiện phổ cập giáo dục

1) Trên cơ sở kết quả đã đạt được, các địa phương, các trường THCS lập kế hoạch và thực hiện các giải pháp để củng cố và nâng cao tỷ lệ phổ cập đối với 39 xã, thị trấn đã đạt chuẩn, phấn đấu đạt chuẩn PCGD THCS trong năm 2011 đối với xã Thanh Sơn.

2) Các xã, thị trấn và các trường THCS cần phân công giáo viên phối hợp với trường Tiểu học và Mầm non rà soát đối tượng thuộc diện phổ cập ngay từ đầu năm. Cập nhật số liệu vào phần mềm thống kê phổ cập liên thông từ Mầm non đến THCS. Động viên, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế đến mức tối đa học sinh bỏ học giữa chừng. Đối với những xã có tỷ lệ phổ cập chưa vững chắc cần có kế hoạch tổ chức các lớp Bổ túc văn hoá, các lớp học thích hợp để giúp các em thuộc diện phổ cập có điều kiện được học và dự thi tốt nghiệp bổ túc THCS.

3) Tập trung nâng cao chất lượng học tập của học sinh để giảm thiểu tỷ lệ học sinh không được công nhận tốt nghiệp THCS. Đối với những em HS lớp 9 chưa được công nhận tốt nghiệp trong năm học 2010 – 2011 nếu các em có nhu cầu vào học ngay từ đầu năm học thì nhà trường tính các em đó vào diện lưu ban; nếu các em không có nhu cầu vào học thì xếp những em đó vào diện học hết chương trình lớp 9 nhưng chưa tốt nghiệp THCS. Còn đối với những HS đã được công nhận tốt nghiệp THCS nhưng chưa trúng tuyển vào lớp 10 THPT thì tạo điều kiện cho các em học ngoài danh sách ( nếu HS có nhu cầu ).

VI. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục trung học

1. Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tự kiểm tra, đánh giá của các cơ sở giáo dục trung học

 Thực hiện các qui định về phân cấp trong quản lí giáo dục, các đơn vị cần phát huy tính tích cực, chủ động tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động. Chủ động trong công tác tham mưu với các cấp quản lí, trong quan hệ phối hợp, cộng tác để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Các trường cần quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch trong nhà trường từ kế hoạch cá nhân đến kế hoạch của tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và kế hoạch của nhà trường. Kế hoạch cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ năm học và điều kiện thực tế của nhà trường. Hiệu trưởng các nhà trường thẩm định, phê duyệt kế hoạch các tổ chuyên môn; tổ trưởng chuyên môn thẩm định phê duyệt kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ. Chú trọng công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch trong nhà trường. Các nhà trường cần thực hiện xây dựng kế hoạch chiến lược giai đoạn 2011-2015

Tích cực chỉ đạo, kiểm tra để đảm bảo thực hiện đúng qui định về các loại hồ sơ trong nhà trường. Phổ biến đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên các qui định về hồ sơ trong nhà trường (theo Điều lệ trường trung học và các Quy chế của Bộ). Phân công người chịu trách nhiệm và tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tăng cường quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục; tiếp tục củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng; tăng cường quản lý chặt chẽ dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31/01/2007 của Bộ GDĐT và Quyết định số 66/2007/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2007 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện nghiêm túc các nội dung được biết, được bàn, được tham gia ý kiến, đảm bảo dân chủ, kỷ cương, công khai minh bạch trong các hoạt động của nhà trường. Xây dựng và hoàn thiện các qui chế nội bộ của nhà trường đảm bảo dân chủ và đúng luật.

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng thời điểm và hình thức theo quy định các nội dung “3 công khai” để người học và xã hội giám sát, đánh giá: (1) công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, (2) công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, (3) công khai thu, chi tài chính.

2. Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp quản lí giáo dục

    Theo sự phân cấp quản lí, Phòng GD&ĐT tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào: Các điều kiện đảm bảo chất lượng; việc triển khai tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học; việc chấp hành chủ trương, chính sách, việc thực hiện các qui chế chuyên môn, qui định của ngành.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý

Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, quản lí công văn, quản lí cán bộ, quản lí tài chính,….Phòng GD&ĐT giao cho các trường tổ chức khảo sát trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ quản lý và giáo viên, lập danh sách đăng ký soạn giáo có ứng dụng CNTT(Word, Powerpoint, Violet, các phần mềm, ứng dựng khác…). Nếu cán bộ, giáo viên không  đạt yêu cầu qua đợt khảo sát ứng dụng CNTT cấp trường thì phải soạn giáo án bằng hình thức viết tay. Phòng sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đột xuất việc quản lý soạn giáo án, việc kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn của Hiệu trưởng các trường.

Tổ chức và tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua mạng Internet.

Xây dựng và nâng cao chất lượng Website của trường, góp phần thực hiện chế độ thông tin, qui định về thực hiện “3 công khai”, xây dựng “Nguồn học liệu mở” phục vụ dạy học, kiểm tra đánh giá.

VII. Công tác thi đua, khen thưởng

Các đơn vị cần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục và chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

Trong công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012, ngoài những yêu cầu chung của Bộ GD&ĐT, sở GD&ĐT về công tác thi đua và việc chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đối với bậc THCS, phòng GD&ĐT chú trọng đánh giá kết quả việc thực hiện các mặt công tác:

Bao gồm các tiêu chí sau:

1- Kết quả học sinh giỏi và kiểm định chất lượng mũi nhọn: Đánh giá theo 2 chỉ số: Tỷ lệ được công nhận (Hệ số 2) và điểm bình quân

2- Kết quả GVDG: Căn cứ vào kết quả dự thi trong năm học 2011-2012 và kết quả xét đặc cách.

3- Kết quả kiểm định chất lượng đại trà: Căn cứ vào 2 chỉ số: Tỷ lệ điểm từ 5 trở lên và điểm bình quân.

4- Kết quả thi tuyển sinh vào THPT: Căn cứ vào điểm bình quân của học sinh dự thi.

5- Công tác PCGD: Đánh giá qua kết quả của đoàn kiểm tra; kết quả duyệt số liệu và hồ sơ tại phòng

6- Công tác Đội: Căn cứ kết quả điểm hóa thành tích của Hội đồng Đội huyện.

7- Cơ sở vật chất-thư viện thiết bị: Căn cứ vào hiệu quả khai thác, sử dụng; Kết quả đầu tư xây dựng, cảnh quan sư phạm, mua sắm trang thiết bị trong năm học; Công tác quản lý, bảo quản; Kết quả đồ dùng dạy học tự làm; cập nhật hệ thống hồ sơ, sổ sách.

8- Công tác tài vụ

9- Công tác thanh, kiểm tra.

10- Công tác kế hoạch-thống kê.

11- Công tác quản lý: Căn cứ vào hiệu quả chỉ đạo các mặt hoạt động của đơn vị trong năm học.

12- Chế độ báo cáo: Căn cứ vào kết quả báo cáo của nhiều lĩnh vực: Chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch, thi đua.

13. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia:

          Lưu ý: Các tiêu chí 1; 2; 3 và 4 được tính hệ số 2, tiêu chí thứ 13 chỉ tính điểm thưởng( 5 điểm)  vào tổng điểm để chia mà không tăng hệ số chia

- Căn cứ vào các tiêu chí của cấp học, các trường THCS, trung tâm KTHN- Dạy nghề cần xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, sát thực tế, bảo đảm sự phát triển cho tập thể nhà trường, tổ, nhóm và cá nhân phấn đấu trong cả năm học.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học là cơ sở để Phòng đánh giá, xếp loại công tác thi đua của các nhà trường và công tác quản lý của hiệu trưởng. Phòng sẽ không công nhận danh hiệu trường tiên tiến đối với những trường có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, không công nhận trường tiên tiến xuất sắc đối với các trường không có học sinh giỏi tỉnh, có chất lượng đại trà và kết quả thi tuyển sinh vào THPT thấp.

Nhận được văn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường THCS, trung tâm KTHN-DN phải phổ biến đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường để quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:`                                                                             TRƯỞNG PHÒNG

-          Sở GD&ĐT (để B/c);

-          LĐ, CV phòng GD&ĐT;                                                                           (Đã ký)

-          Các trường THCS; TT KTHN-DN

-          Lưu VP.                                                                                          Nguyễn Hoài Nam.Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm, Du lịch Cát Bà 3 Ngày 2 Đêm giá rẻ

Trang 8 trong tổng số 8