KẾ HOẠCH TUẦN 11(Từ 5/11 đến 11/11/2018)

In

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm và bồi dưỡng các đội tuyển K9

- Họp hội đồng- Sinh hoạt tổ

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (5/11/2018)

Dạy học    

Học thêm

Thứ 3  (6/11/2018)

Dạy học

Họp hội đồng; Sinh hoạt tổ

Thứ 4  (7/11/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 5  (8/11/2018)

Dạy học 

Học thêm

Thứ 6  (9/11/2018)

Dạy học 

Học thêm –BDK9

Thứ 7  (10/11/2018)

Dạy học 

BDK9

Chủ nhật(11/11/2018)

BDK9