KẾ HOẠCH TUẦN 18 (Từ 24/12 đến 30/12/2018)

In

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- BDĐT K9 ; Dự thi chọn ĐT k9 vòng 2

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (24/12/2018)

Dạy học

Học thêm - BDK9

Thứ 3  (25/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 4  (26/12/2018)

Dạy học

Học thêm- BDK9

Thứ 5  (27/12/2018)

Dạy học

Học thêm

Thứ 6  (28/12/2018)

Dạy học

Học thêm - Thi HSG V2 khối 9

Thứ 7  (29/12/2018)

Dạy học

 

Chủ nhật(30/12/2018)