KẾ HOẠCH TUẦN 25 (Từ 18/2 đến 24/2/2019)

In

TRỌNG TÂM :

- Tập trung giảng dạy, học tập tốt.

- Học thêm

- BDĐTK8

THỨ NGÀY

SÁNG

CHIỀU

Thứ 2  (18/2/2019)

 

Dạy học

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Thứ 3  (19/2/2019)

 

Dạy học

 

Thứ 4  (20/2/2019)

 

Dạy học

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Thứ 5  (21/2/2019)

 

Dạy học

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Thứ 6  (22/2/2019)

 

Dạy học

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Thứ 7  (23/2/2019)

 

Dạy học

Học thêm – BDĐT Tỉnh

Chủ nhật(24/2/2019)

 

BDĐTK8- BDĐT Tỉnh