Những hình ảnh tham quan Ninh Bình

In

 Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 Công đoàn trường THCS Tôn Quang Phiệt tổ chức tham quan các địa danh tại tỉnh Ninh Bình.

Chùa Bái Đính

Tham quan Khu du lịch Tràng An

Gỗ hóa thạch hình Rùa tại chùa Bái Đính

Nhà thờ đá Phát Diệm