THÔNG BÁO HỌC SINH LỚP 9 THI VÀO THPT NĂM HỌC 2012-2013 VỀ NHẬN HỌC BẠ, HỒ SƠ

In

Trường THCS Tôn quang phiệt thông báo cho các em học sinh lớp 9 năm học 2011-2012

về trường nhận học bạ và hồ sơ tuyển sinh vào các buổi sáng 16,17,18,19/7/2012( văn thư chỉ trả trong các buổi quy định trên)